Koolituse eesmärk oli parandada koolitusel osalejate teadmisi ja anda neile täiendavaid oskusi ettevõtte õppekaasuse kirjutamiseks. Koolitus lõi eeldused Eesti ettevõtete arengulugudel põhinevate õppekaasuste kogumiku tekkeks ja kasutuseks gümnaasiumijärgses ettevõtlusõppes nii majandus- kui mittemajandus erialadel.

Koolituse tulemusena valmis 15 õppekaasust ettevõtluse erinevatest valdkondadest:

  • Müügitegevus
  • Turundusstrateegia
  • Tootearendus
  • Innovatsioon
  • Konkurentsipoliitika
  • Ettevõtte kasv

Kirjeldatud juhtumid annavad aimu reaalselt eksisteerivate ettevõtete näitel nende igapäevasest toimimisest, ettetulevatest dilemmadest ja probleemidest.