Riigikantselei poolt ellu kutsutud juhtimistalentide programmi käigus saavad osalejad väga hea ettevalmistuse ning mitmekesise kogemuse, et leida põnevaid väljakutseid avalikus teenistuses.

Baaskoolituse läbiviijaks oli Praxis ning koolituse eesmärk oli osalejate ühtsete väärtuste ja kompetentside arendamine vastavalt Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsmudelile:

1) anda juhtimistalentidele teadmisi riigi toimimisest ja avalikust sektorist, vajalikud süsteemsed baasteadmised tööks avalikus sektoris;

2) arendada nende motivatsiooni panustada Eesti riiki, sidudes oma edasist karjääri väljakutsetega avalikus teenistuses;

3) kujundada ühtseid väärtusi ja ministeeriumide vahelist koostööd;

4) pakkuda kogenud ja tunnustatud avaliku sektori, kolmanda sektori ja ärisektori juhtide kaasabil oskusi ja teadmisi;

5) anda praktilised oskused tööks avalikus sektoris, luues erinevate meetodite ja koolitusvõtete kaudu juhtimistalentideni tegelikud ja võimalikult elulähedased olukorrad, milles oma saadud teadmisi harjutada ja kasutada.