Armeenia kodanikuühendused on aktiivsed, kuid oma eesmärkide elluviimisel on takistuseks omavaheline vähene koostöö, eestkoste tegemiseks vajalike oskuste puudumine, avaliku sektori soovimatus ühendusi võrdsete partneritena kohelda ning vastastikune usaldus ja süsteemne koostöö. Eestis on nende küsimustega pikalt ja edukalt tegeletud ning meie ühenduste ja avaliku sektori kogemusest on palju õppida.

Projekti eesmärk on Armeenia kodanikuühiskonna arendamine – hea valitsemise, koostöö, avatuse ja kaasamise suurendamine poliitikakujundamises.

  • Armeenia kodanikuühendused on suutlikud ja võimekad oma eestkoste plaanimisel, elluviimisel ja hindamisel.
  • Armeenia kodanikuühenduste omavaheline koostöö ja suhtevõrgustikud toimivad ja loodud on alused ka sektoritevaheliseks koostööks.
  • Armeenia ja Eesti ühenduste omavaheline koostöö on läbipaistev, jätkusuutlik ja partnerluspõhimõtteid järgiv.

Armeenia areneb järjest enam kaasava demokraatia suunas ja usaldus ühenduste vastu kasvab. Ühendused oskavad panustada poliitikakujundamisse, neil on motivatsioon teha selleks koostööd ja kaasata. Poliitikavaldkonnad on läbimõeldumad, ühendused on oma plaanides proaktiivsed ja avatud. Osapooled mõistavad, et hea valitsemine, avatus ja kaasamine on tänapäevase demokraatia osad.

Vaata ka

International Center for Human Development