Põhitähelepanu on ühenduste eestkoste ja poliitikakujundamise alase võimekuse tõstmisel, suhtevõrgustike loomisel ja rakendamisel, vabaühenduste omavahelisel ning avaliku sektori koostööl ning eestkoste tulemuste mõõtmisel. Selleks korraldatakse koolitusseminare sealstele ühendustele ning tuuakse ka juhtivad vabaühenduste liidrid kuni 5-päevase õppevisiidi jaoks Eestisse. Projekti ühe tulemusena koostatakse organisatsiooni eestkosteplaane ning visandatakse ka sektoriülese vabaühenduste strateegia kontseptsiooni alused.

Projekti partner on Moldovas Association for Efficient and Responsible Governance.