COVID-19 pandeemia on rohkem kui kunagi varem toonud esile vajaduse parandada nakkushaiguste ennetamise ja tõrje (IPC) meetmeid vanemaealiste hooldekodudes, kus on ilmnenud mitmeid probleeme. Need probleemid võib laialt jagada kahte kategooriasse: 1) teadmiste, standardite või juhiste puudumine IPC meetmete kohta või 2) infrastruktuur ei võimalda nakatunud patsiente teistest edukalt isoleerida.

WHO Eesti esindus otsib võimalusi parandada nakkushaiguste ennetamist ja kontrolli (IPC) vanemaealiste hooldekodudes.  Selleks viib Praxis läbi kvalitatiivse uuringu kuni viies Euroopa riigis ning koostab nende riikide kirjeldused, millised on nende parimad praktikad vanemaelaiste hooldekodudes. Lisaks  koostatakse Eesti valdkonna ekspertidega koostöös Eesti olemasoleva olukorra ülevaade ning sõnastatakse peamised poliitikasoovitused. Arutellu kaasatakse valdkondlikud eksperdid Sotsiaalministeeriumist, Sotsiaalkindlustusametist, Terviseametist, Haigekassast, hooldekodudest, valdkondlikest erialaühendustest (Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Infektsioonikontrolli Ühing), Eesti Õdede Liidust ja teenusepakkujate seast.