Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peakontor on välja töötatud e-koolituse Engaging communities in preventing suicide. Analüüsi eesmärk on anda hinnang selle koolituse kasutamise sobivusele Eesti kohaliku omavalitsuse tasandil. Selleks testisid e-koolitust viie erineva Eesti kohaliku omavalitsuse töötajad. 

E-koolituse läbimise eel kaardistatakse testijate ootused ja vajadused suitsiidiennetuse valdkonnas nii omavalitsuse kui isiklikul tasandil. Peale e-koolituse läbimist kogutakse tagasisidet koolituse sisule ja vormile niisamuti nagu ka ettepanekuid, kuidas see e-koolitus parimal moel kohalikele oludele ja vajadustele vastaks. Täiendavalt uurime, millest oleks lisaks olemasolevale koolitusele kasu suitsiidiennetusega mõjusamal tegelemisel.   

Töö tulemus on sisendiks kogukondadele suunatud suitsiidiennetuse e-koolituse Eesti oludele kohandamisele ja vajaliku täiendava toe väljaselgitamisele, mis võimaldaks kogukondadel teostada tõhusat ennetustegevust.