Mis on Praxise Poliitikalabor?

Praxise Poliitikalabor on ekspertide tiim, mis kutsutakse kokku mõne konkreetse poliitikaprobleemi lahendusvariantide disainimiseks ja päriselus läbikatsetamiseks / eksperimenteerimiseks.

Poliitikalabor kasutab oma tegevuses meetodeid ja tööriistu, mis on tuttavad toote- ja teenusedisaineritele, kuid on poliitikate loomes veel vähekasutatud. Ka poliitikalabori ekspertide tiim on erinev tavapärasest – lisaks poliitikaanalüütikutele on tiimi liikmeteks tootedisainerid, andmearhitektid, sotsiaal- ja käitumispsühholoogid, antropoloogid, etnograafid jt.

Poliitikalaboris vaadatakse poliitikaid tootedisaineri pilguga – väga selgelt mõtestatakse lahti poliitika eesmärk ja läbi erinevate lahendusvariantide katsetamise leitakse lahendus, mis kõige funktsionaalsemalt poliitika eesmärki täidab.

Poliitikalabori töö tulemusena ei valmi pikki poliitikaanalüüsi raporteid, vaid konkreetsed päriselus läbikatsetatud poliitikate prototüüp-lahendused, mida on võimalik praktikasse rakendada.

Tegevus Poliitikalaboris lähtub põhimõttest, et sobivaima lahenduse leidmiseks tuleb erinevaid lahendusvariante päriselus katsetada, kartmata sealjuures ebaõnnestumist. Vastupidi, ebaõnnestumist näeme väärtusliku õppimisvõimalusena, mis aitab jõuda toimivate poliitikalahendusteni.

Milliseid meetodeid Poliitikalaboris kasutatakse?

Praxise Poliitikalabor „laenab“ lähenemisi ja meetodeid nii tootedisainist, käitumispsühholoogiast, infotehnoloogiast, eksperimenteerivast poliitikaanalüüsist jne. Iga konkreetse poliitikaprobleemi lahendamiseks valib Poliitikalabori tiim oma meetodite tööriistakastist sobivaimad rakendused, kombineerides oskuslikult klassikalisi kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi meetodeid (vaatlused, intervjuud, registriandmete analüüs jt) uuemate lähenemistega disainijuhtimise valdkonnast (kliendi teekonna disain, prototüüpide loomine, päriselus eksperimenteerimine jt) ja infotehnoloogia valdkonnast (suurandmete analüüs, mikrosimulatsioonid, geo-kaardistus jt).

Kes on Poliitikalabori kliendid?

Poliitikalabor saab olla koostööpartneriks kõigile, kes puutuvad kokku poliitikakujundamise protsessiga: poliitikud, ametnikud, vabaühenduste esindajad, kodanikud. Eelkõige aga otsustajad ja analüütikud, õigusloomega tegelevad ametnikud, seaduste elluviimisega vahetult seotud avalikud teenistujad ja erinevad konkreetse probleemi lahendamisest huvitatud huvirühmad.

Kokkuvõttev Poliitikalabori tutvustus:

Poliitikalabori_esitlus

Vaata ka

KÜSK toetab 37 ühenduse arendamist