Mõttekoja sõltumatuse tagamiseks on oluline, et rahastamine oleks mitmekesine, kestlik ja läbipaistev. Praxise praeguses rahastamise mudelis domineerib riigihangete täitmise kaudu teenitud tulu. Sellest tulenevalt soovime rahastust mitmekesistada võtetega, mida oleme seni rakendanud harva ja/või ebaühtlaselt. Nimetame seda omaalgatusliku tulu teenimiseks ja peame selle all silmas rahastust, mille aluseks olevad ideed ja nägemuse oleme ise välja töötanud tulenevalt oma strateegilistest eesmärkidest.

Seni on omaalgatusliku rahastuse osatähtsus moodustanud keskmiselt u 25% kogutulust. Taotlesime KÜSK-ilt toetust, et välja töötada pikaajaline rahastamise arendamise strateegia. Seame eesmärgiks kasvatada omaalgatuslikku rahastust aastaks 2018 35-40%-ni aastasest kogutulust. Omaalgatuslike projektide kaudu saame rohkem energiat suunata just nende probleemide lahendamisse, millega ühiskonnas ei tegeleta, mis ei lahene (nn riukalikud probleemid) või kus meie meelest on areng liialt aeglane.

Projekti teostusjärkude alla kuuluvad erinevate rahastamismudelite ja asutuste praktikate analüüs, rahastamisallikate andmebaasi koostamine, õppevisiit ja siseseminarid ning koolitus Praxise töötajatele. Tegevuste tulemusena valmivad Praxise rahastamise strateegia ja tegevuskava. Rahastamusmudeli rakendamiseks tarvilike arenduste ja tegevuskava esimeste sammude elluviimine toimub projektiperiooodi sees.

Kokkuvõtteks, Praxis arendab projekti raames rahastamise mudelit, mis toetaks jõulisemalt organisatsiooni tulemuslikkust ning ühiskondlikku mõju.

Vaata ka

KÜSK toetab 37 ühenduse arendamist