Freedom House on iseseisev valitsusväline organisatsioon Ameerika Ühendriikidest, mis uurib ja jälgib demokraatia, poliitiliste vabaduste ja inimõiguste olukorda maailmas. Freedom House on pühendunud poliitiliste vabaduste ja demokraatlike väärtuste kaitsmisele ning aktivistide toetamisele, kes seisavad inimõiguste järgimise ja demokraatia toimimise eest. Oma missiooni täitmiseks avaldab Freedom House igal aastal mitmeid laiapõhjalisi analüüse ja uuringuid, mis kujundavad nii riiklikke ja rahvusvahelisi debatte kui ka poliitikat.

Üks nendest analüüsidest on igal aastal ilmuv post-kommunistlike riikide demokraatia seisukorda hindav indeks Nations in Transit. Freedom House’i indeks analüüsib demokraatia olukorda eelmisel aastal toimunud sündmuste, poliitiliste otsuste, vastuvõetud regulatsioonide ja ühiskondlike liikumiste põhjal. Freedom House’i post-kommunistlike riikide demokraatia olukorda hindav indeks hõlmab kahtkümmend üheksat riiki. Riigi demokraatia skoor võtab arvesse seitsmes erinevas valdkonnas aset leidnud sündmuseid. Need valdkonnad on: demokraatlik riiigijuhtimine, valimised, kodanikuühiskond, meedia sõltumatus, demokraatlik omavalitsuste juhtimine, õigusraamistik ja korruptsioon.

Eesti demokraatia olukorda on analüüsitud alates 2005. aastast ning vahemikus 2005-2014 Eesti demokraatia üldine skoor (1.96) ei muutunud. Freedom House’i hinnangu põhjal on riigid, mille demokraatia skoor jääb 1-1.99 vahele, välja kujunenud liberaalsed demokraatiad, kus rakendatakse parimad poliitikaid ja praktikaid. Kuigi nende aastate jooksul on püsivalt paranenud vabaühenduste tegevust hindav indikaator, siis Freedom House’i hinnang valimisprotsessidele on halvenenud. Korruptsiooni taset analüüsiv mõõdik paranes kaks aastat enne 2012. aastal puhkenud rahastamisskandaali, kuid nüüdseks on see taas langenud 2005. aasta tasemele.

2014. ja 2015. aastal asus Eesti Freedom House’i post-kommunistlike riikide demokraatiat hindava indeksi järjestuses 2. kohal 29 riigi hulgast. Viimane aruanne toob esile, et kuigi Eesti valitsus tegeles 2014. aastal mitme põhimõttelise teemaga, näiteks rahvusliku julgeoleku tagamise ja seksuaalvähemuste õiguste kaitsmisega, siiski Eesti demokraatia skoori veel ei tõstetud, sest nende reformide mõju avaldub ning kinnistub pikema aja vältel.

Freedom House’i kodulehte on võimalik külastada siin.