Freedom House iga-aastane siirderiikide demokraatia seisundit hindav raport leidis, et Eesti on tõusnud Ida-Euroopa edukaimaks riigiks, sest teiste tase on langenud, meie oma jäänud samaks.

Eestist osales aruande koostamisel Praxis, mille valitsemise- ja kodanikuühiskonna programmijuht

 Raul Vinni kommenteeris seda Praxise kodulehel.

“Eesti demokraatia on tugevatel alustel ja riigivalitsemine esindab parimaid liberaalse demokraatia praktikaid. Eestile järgnevad edetabelis Sloveenia ja Läti. Viimaste seas on Türkmenistan ja Usbekistan,” kirjutas Vinni.

“Freedom House on mures, et kõiki endisi idabloki riike vaadates on demokraatia olukord järk-järgult juba aastaid halvenenud. Seejuures on demokraatia kvaliteet murenenud ka Kesk-Euroopa riikides, mida oleme harjunud kindla rahvavõimuga maadeks pidama. Näiteks Poolas on murettekitavaid arenguid. Selliste negatiivsete trendide taustal paistab Eesti stabiilsus positiivselt silma ja oleme jõudnud saatusekaaslastest riikide seas kõrgele kohale,” kirjutas Vinni.

“Eestis on kodanikuühiskond suhteliselt hästi arenenud ja suudab valitsust tasakaalustada. Meie ajakirjandus on parteidest sõltumatu ja õigupoolest võib igaüks oma tõekuulutamise portaali püsti panna, kui vaid raha on. Kodanikuõigused ja vabadused on tagatud ja valimised vabad,” lisas Vinni.

“Veidi kehvemad on lood kohaliku tasandi valitsemisega – mõelgem näiteks rohketele küsitavustele Tallinna linnajuhtimises. Suurim probleem meie riigivalitsemises on aga korruptsioon. Eelmisel aastal oli meil mitu suurt skandaali, mis ei lubanud demokraatia skooritabelis korruptsiooni kategoorias parema hinde saamist,” nentis Praxis.

Punktid kuni 2.99 on väljakujunenud demokraatia, kuni 3.99 semi-demokraatia, kuni 4.99 hübriidkord, kuni 5.99 poolautoritaarne kord ja üle 6 autoritaarne reziim.

Allikas: Eesti tõusis parima demokraatia tasemega postkommunistlikuks riigiks, Delfi