E- ligipääsetavuse hindamise põhjal koostatakse raport EL riikides (ning valitud kolmandates riikides) valitseva olukorra kohta 2012.aastal. Uuringu käigus hinnatakse poliitilist ja seadusandlikku olukorda ning reaalset ligipääsetavust kasutaja jaoks kolmes põhivaldkonnas- veebilehtede, telekommunikatsiooni ja televisiooni ligipääsetavuses.

Vaata ka

E-teenuste kasutamise tulemuslikkus ja mõju