Perearstide roll on kasvavalt oluline tervishoius efektiivsuse ja varajase sekkumise tagamisel. Seetõttu on tähtis just seda sihtrühma võimestavate e-teenuste edukas käivitamine

Projekti eesmärk oli uurida, kas ja kuidas on võimalik Moldovas rakendada e-konsultatsiooni teenust ning kuidas see saaks aidata kaasa Moldova tervishoiu eesmärkide saavutamisele. E-konsultatsioon on kaugtervishoiu teenus, mis võimaldab perearstil konsulteerida asünkroonselt eriarstiga, et langetada patsiendi tervislikku seisundit arvestades otsus tema edasise ravi kohta. Eestis on e-konsultatsiooni teenusega liitunud juba 9 arstlikku eriala ning eriarstid on konsulteerinud perearste üle 2000 korra. Teenus loob aluse süsteemsemaks perearsti ja eriarsti vaheliseks suhtluseks ning suurendab patsientide usaldust perearstisüsteemi vastu, sest erialaspetsialisti hinnang on paremini kättesaadav.

Kuna tervishoius kasvab üha enam perearstide roll efektiivsuse ja varajase sekkumise tagamisel, siis on tähtis sellele sihtrühmale pakutavate e-teenuste edukas käivitamine. E-konsultatsioon on just selline teenus, mis aitab perearste raviteenuse pakkumisel ning aitab ka säästlikumalt kasutada eriarstide aega. Projekti raames koostati e-konsultatsiooni rakendamise teostatavuse analüüs. Analüüsis kaardistati e-teenuse rakendamist soodustavad ja takistavad tegurid ning oluliste osapoolte nõuded e-teenusele ning pakuti välja järgmised sammud, et e-konsultatsioon ka Moldovas praktikasse jõuaks.