Ravi kvaliteedi kindlustamine DRG mehhanismidele tuginedes on muutumas järjest olulisemaks. On väidetud, et turujõududele toetuvates süsteemides paneb turg paika kvaliteedi, sest patsientide nõudlus tagab selle, et kvaliteedile pööratakse piisavalt tähelepanu. Vaatamata sellele on siiski kasvamas arusaam, et vajalikud on täiendavad ning konkreetsed stiimulid, mis tagaksid piisava tähelepanu kvaliteedile ning seda isegi vabal turul. Viimast kinnitavad ka erinevate eksperimentide tulemused, mida DRG raames on läbi viidud. Üldiselt puuduvad senini uurimused, mis käsitlevad kvaliteedi rolli kulude hindamisel ning mis tugineksid Euroopa andmetele. Näiteks kui ravi kvaliteet on madalam haiglates, kus on madalamad kulud või lühem ravil viibimise periood, oleks see Euroopa DRG süsteemidele oluline arvesse võtta, st integreerida kvaliteedinäitajad DRG süsteemi.

Projekti raames vaadati 10 haiguse episoodi, mille käigus lisaks kuluanalüüsile kirjeldati ka 10 haiguse episoodi teenuste kvaliteeti. Selle osa käigus viidi läbi nö haiglate benchmarking. Üheks projekti osaks oli vaadata ka esinevaid variatsioone ja nende põhjuseid. Variatsioone vaadati kahel tasandil: riikide vaheliselt ja haiglate vaheliselt. Praxis osales nimetatud projektis just haiglate vahelise variatsiooni läbiviimisel ja sealjuures viidi läbi ka  kvantitatiivsete andmete kogumine ja analüüs.

Rohkem lisainfot leiab projekti kodulehelt.

Vaata ka

Supplement: Diagnosis-Related Groups in Europe (EuroDRG): Do they explain variation in hospital costs and length of stay across patients and hospitals?

DRGs IN EUROPE: A CROSS COUNTRY ANALYSIS FOR CHOLECYSTECTOMY

Cholecystectomy and Diagnosis-Related Groups (DRGs): Patient Classification and Hospital Reimbursement in 11 European Countries