Apteegiteenust on võimalik integreerida senisest paremini esmatasandi ja tervishoiusüsteemiga, tähelepanu vajab apteegiteenuse arendamine koos- ja kõrvaltoimete ärahoidmisel ja tuvastamisel ning patsientide ravisoostumuse tagamisel. Samuti on apteekide rolli võimalik täpsustada patsientide esmase nõustamise ja suunamise pakkumise osas ning ka hetkel apteekides pakutavaid lisateenuseid saaks võimaldada paremas kooskõlas teiste tervishoiuteenustega. Edukas integreerimine võib suurendada tervishoiusüsteemi kuluefektiivsust ning mõjuda positiivselt elanike tervisele (sh vähendada koos- ja kõrvaltoimeid, parandada ravisoostumust, suurendada elanikkonna terviseteadlikkust).

Nimetatud arendusi ja apteegiteenuse kvaliteedi kasvu toetaks patsiendi ravimi- ja terviseinfo süsteemne kasutamine apteegis ning apteegi ja perearstimeeskonna vahelise info liikumise parandamine. Samuti eeldab farmatseutilise hoole printsiipide rakendamine apteekritele asjakohast õpet ja täiendkoolitust ning kvaliteedi tagamise meetmete loomist.

Kõiki arenguid saavad toetada erinevad apteekrite ja perearstide, pereõdede ning esmatasandi koostööd soodustavad organisatoorsed vormid, mis võimaldaksid apteegiteenuse arenemist patsiendikeskselt ning kooskõlas ravimi- ja tervishoiupoliitikaga. Patsiendi ravi peab farmatseutilise hoole teooriast lähtuvalt olema suunatud elukvaliteedi parandmisele. Samuti on oluline raviprotsessi järjepidevus ja patsiendi tervishoiusüsteemis liikumise koordineeritus.

Sellegi töö eesmärk oli pakkuda analüütilist sisendit valdkondlikku poliitikakujundamise protsessi ja diskussiooni. Analüüs ei hõlmanud kogu esmatasandi ülesehitust ning jätkusuutlikkuse suurendamise võimalusi, vaid keskendus peamiselt apteegiteenusele ning vaatles seda laiemas ravimi- ja tervishoiupoliitika kontekstis. Nii apteegiteenuse kui ka esmatasandi korraldus ning ravimipoliitika regulatsioonid vajavad edasist analüütilist käsitlust, et toetada poliitikakujundamise protsessi eri lahendusvariantidega tervishoiusüsteemi eesmärkide saavutamisel ja elanikkonna tervise hoidmisel.

Vaata ka

Apteegiteenus kui tervishoiuteenus (2013)