Praxis koostas 2006-2009 kaks korda aastas ülevaadet rahvusvahelise tervisepoliitika võrgustiku www.healthpolicymonitor.org tarbeks erinevate tervishoidu puudutavate teemade muudatuste kohta Eestis. See võrgustik analüüsib erinevate tervishoiupoliitikate kujunemist maailma erinevates riikides (20 riiki kõikidel kontinentidel), Eesti partneriks ja meil toimuvast ülevaate andjaks on Praxis.

2008. aasta esimesel poolel koostas Praxis raportid järgmistel teemadel: esmatasandi arengukava, riiklik terviseinfo süsteem, tervishoiu rahastamine ja vähistrateegia Eestis.

2008. aasta teisel poolel koostas Praxis raportid järgmistel teemadel: rahvastiku tervise arengukava, perearstide tulemustasu, ravimite käibemaksu muudatus, haiguste ennetamine kui üks HK strateegiline eesmärk, tervishoiu rahastamine EL struktuurfondide toel.

2009. aasta esimese poole teemadeks on: tervishoiu rahastamine eelarve vähenemise tingimustes, Terviseameti loomine, muutused ravimipoliitikas, digilugu ja töö- ning kutseõnnetuste kindlustuse seadus.