Riiklik tervisedendus saab toimida üksnes tõenduspõhiselt. Praxis pakkus Tervise Arengu Instituudile analüütilist tuge koostades kohaliku tasandi rahvatervise tegevuskavade juhendmaterjali väljatöötamiseks vajalikud alusmaterjalid. Fookusvaldkondi oli kuus: toitumine, liikumine, alkoholi tarvitamine, tubaka tarvitamine, narkootikumide tarvitamine, vaimne tervis. Analüütikud töötasid läbi rahvatervise valdkonna peamiste rahvusvaheliste organisatsioonide ja institutsioonide veebilehed, mitmed elektroonilised valdkondlikud ajakirjad ja andmebaasid, kasutades eelnevalt kokkulepitud märksõnu, eesmärgiga leida sekkumisi, mida on tulemuslikult rakendatud. Kogutud materjali toel koostati valdkondade-kesksed alusmaterjalid, mis olid sisendiks TAI edasises töös.

Vaata ka

Tervise edendamine paikkonnas