Innovaatiline tegevus ettevõtetes aastatel 2006-2008

Praxis koos Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse ja Technopolis Groupiga analüüsib Eesti Statistikaameti poolt läbiviidud Ettevõtete innovatsiooniuuringu andmeid ning koostab tulemuste põhjal publikatsiooni.

Publikatsioon toob välja innovatsiooniuuringu tulemuste võrdluse varasemate uuringute tulemustega Eestis aga ka teiste riikide tulemustega ning hindab Eesti ettevõtete innovatsioonikäitumise arenguid viimase kümnendi jooksul. Ühtlasi töötatakse välja konkreetsed poliitikasoovitused, mille elluviimine aitab kaasa Eesti ettevõtete innovaatilisusele ja seeläbi nende rahvusvahelise konkurentsivõime suurenemisele.

Koostatava publikatsiooni sihtgrupiks on poliitika kujundajad, poliitikud, akadeemilised ringkonnad ja ettevõtjad nii Eestis kui ka välismaal.

Tulemused

Publikatsioonid:

Teostajad:
Anne Jürgenson, Risto Kaarna, Valentina Batueva
Kestus:
2010 - 2011
Finantseerijad:
Märksõnad:
innovatsioon, ettevõtlus