Maarja Tinn

Sooline võrdsus ja võrdsed võimalused
Analüütik

Maarja on pikalt olnud seotud haridusvaldkonnaga: ta oli 13 aastat üldhariduskoolis ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja filosoofia õpetaja ning alates 2020. aastast on ta Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi esinaine. Ta on paljude õppematerjalide autor ning välja andnud ka ühiskonnaõpetuse õpiku.

2020-2021 aastatel viis huvi ajaloo ja ühiskondlike protsesside vastu Maarja Vabamu muuseumisse, kus ta kureeris kaks rändnäitust, mille fookuses olid laiemalt Eesti ühiskonna kujunemisprotsessid ja kitsamalt kodanikuks kujunemise teed.

Alates 2018. aastast on ta töötanud Tallinna Ülikoolis õppejõuna, andes erinevaid kvalitatiivse fookusega uurimismeetodite aineid. Hetkel on tal pooleli doktoriõpingud samas ülikoolis, kus ta uurib lähemalt õpetajate professionaalse identiteedi ja tegevusvõimekuse kujunemist ühiskondlike murrangute kontekstis. Veel osaleb ta mitme uuringurühma töös, kus lisaks uudishimu rahuldamisele on võimalik täiendada oma metodoloogilisi teadmisi ja oskusi.