Miks uurida inimestega koos? Milliste väljakutsetega tuleks osalustegevusuuringute läbiviimisel arvestada?

Praxis, Lastekaitse Liit ning Eestimaa Looduse Fond kutsuvad 29. aprillil kl 13.00-14.00 projekti „Kuulake meid! Osalusuuringud poliitikakujundamises” raames toimuvale veebiseminarile. Kavas on paneelarutelu osalusuurijatega ning eestikeelse osalustegevusuurimise juhendi esitlus.

Seminaril jagame kogemusi ja tulemusi projekti käigus toimunud osaluspõhisest uuringust KAH-metsade kaitsjatega ning räägime haavatavate gruppidega (nt lapsed ja noored) osalusuuringute läbiviimise väljakutsetest.

Seminar toimub Zoomi vahendusel. Osalemiseks vajaliku lingi saamiseks registreeri end siin: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErdO-hpzojHtK9KSoq8s_Prem2WuFy-2kS

Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond/Active Citizens Fond (ACF) Estonia.