Gertha Teidla-Kunitsõn

Haridus ja noored
Analüütik (lapsepuhkusel)

Gertha ühines Praxisega 2022. aasta lõpus. Eelnevalt töötas ta Tallinna ülikoolis nooremlektori ja -teadurina, aga ka Eesti Noorsootöö Keskuses ja MTÜs Lastekaitse Liit. Tal on bakalaureusekraad sotsiaaltöös ning magistrikraad andragoogikas, mis ühendavad hästi Gertha huvi nii haridus- kui sotsiaalvaldkonna vastu. Hetkel on tal käsil ka doktoriõpingud, kus ta uurib digivahendite kasutamist hariduses.

Tööalased kogemused on Gerthale toonud teadmisi ja kokkupuuteid rahvusvaheliste projektide ja võrgustikega, ent hästi tunneb ta end ka osaluse ja kaasatuse teemadel. Ülikoolis töötades puutus ta enim kokku elukestva ja formaalse ning mitteformaalse õppimise teemadega. Lisaks on Gertha tegelenud enam kui 10 aastat foorumteatriga – see on teatrimeetod, mis põhineb publiku kaasamisel erinevate probleemolukordade lahendamiseks – ja on nii foorumteatri koolitaja ja juhendaja. Gerthaga võib vabalt vestelda inglise keeles ja mõne lihtsama vestluse võib pidada ka vene keeles.

Kui Gertha ei ole parasjagu Praxises, on ta kas foorumteatri proovis, mõnel reisil, oma trummimängu harjutamas või hoopis oma koeraga jalutamas.