Mitmekeelsus ja keelelise mitmekesisuse säilitamine on Euroopa tasandi poliitikates tunnustatud demokraatliku kultuuri ja sotsiaalse sidsuse alustaladena. Koolis kõigi laste emakeelte väärtustamine ja õppetöösse kaasamine toetab eriti rändetaustaga ja marginaliseeritud õppijate hariduslikku ja sotsiaalset kaasatust.

Seepärast teeb Praxis kaasa rahvusvahelises Erasmus+ KA2 projektis ALCOR, kus keskendume keelesõbralike hoiakute ja oskuste kujundamisele haridustöötajate seas. ALCORi fookuses on rändetaustaga õpilaste emakeeled, mis tihti koolikeskkonnas piisavalt tähelepanu ei saa. Mitmekeelsete õpilaste emakeeled on aga nii neile kui ka kogu klassile oluliseks ressursiks, mille abil toetada haavatavate õpilaste õpiedukust ja -motivatsiooni ning õpilaste ja nende vanemate osalust ja kaasatust koolikogukonda.

Projektis on neli erinevat tegevussuunda:

  • Neljast moodulist koosnev õpetajate koolitusprogramm;
  • Keelesõbralikud festivalid osalevates koolides;
  • Luuakse lühianimatsioonid rändetaustaga õpilaste emakeelte ja nende vanemate kaasamise rollist õpilaste heaolu ja õpiedukuse toetamisel;
  • Aitasime valmida tasuta veebikursusel (MOOC), mis toetab mitmekeelsete laste õpetamist koolis. Registreeru kursusele SIIN. Läbi kursus omas tempos ja saad teada:
    • Kuidas kõikide õpilaste emakeeli õppetöös väärtustada ja neile tähelepanu pöörata? Milleks see vajalik on?
    • Kuidas paremini rändetausta ja eri emakeeltega õpilaste vanematega koostööd teha?

Projektis tegutseb Praxis koos partneritega rändetaustaga noorte hariduse edendamise võrgustikust SIRIUS:

NEPC – Network of Education Policy Centers, Terremondo (Itaalia), Rutu Foundation (Holland) ja Korak Po Korak (Horvaatia). Projekti juhtpartner on Risbo (Holland).

 

Vaata ka

Praxise haridusprogrammi taskuhäälingu “Haridusluup” osa: Kas Eesti on valmis keelesõbralikeks koolideks?