Osaluspõhine uurimine (tuntud ka kui osalus-tegevusuuringud, participatory action research – PAR) demokratiseerib uurimisprotessi läbi kodanike osaluse kaasuurijatena, koostöise probleemide analüüsimise ning probleemide nende originaalkontekstis lahendamisega, tegemata samas järeleandmisi uurimise kvaliteedis.

Osalusuuringute laiem kasutamine aitab luua õiglasemat ja vabamat ühiskonda, soodustades demokraatlikke sotsiaalseid muutusi. Osaluspõhine uurimine aitab ühiskonnas kuuldavale tuua eri sotsiaalsete gruppide häält. Selline uurimislähenemine annab rohkem mõjuvõimu ka haavatavatele ja marginaliseeritud ühiskonnagruppidele, kes saavad osaleda neid puudutavate poliitikate kujundamises võimalikult varajases etapis – oma olukorra kohta uute teadmiste loomisel, mitte alles teadlaste või ametnike väljatöötatud lahenduste valideerimisel.  

2022. aasta sügisel alanud projekti “Kuulake meid! Osalusuuringud poliitikakujundamises” eesmärk on tugevdada demokraatlikku kultuuri, tõstes Eesti kodanikuühenduste võimekust koos oma kogukondade ja sihtrühmadega nende olukorra kohta teadmisi luua.

Osalusuuringute laiemaks levikuks Eestis plaanime: 

  • Tõsta huvikaitseorganisatsioonide võimekust oma töös osalusuuringuid kasutada
  • Tutvustada lähenemise võimalusi riigiasutustes uuringute tellimisega tegelevatele spetsialistidele, et soodustada osaluspõhiseid uuringuid võimaldavate hanketingimuste ja muude rahastusvõimaluste loomist
  • Soodustada osalusuuringute kasutamist Eestis, luues lähenemise kohta eestikeelse veebipõhise juhendmaterjali ning viies läbi kaks osalusuuringut koostöös Lastekaitse Liidu ning Eestimaa Looduse Fondiga.  

Projekti tiimi nõustab Sussexi ülikooli juures tegutseva Institute of Development Studies (IDS) osaluspõhiste lähenemiste ekspert Dr Joanna Howard.