Elisabeth Kendrali

Haridus ja noored, Poliitikalabor
Analüütik

Elisabeth liitus Praxisega 2020. aasta sügisel. Lisaks hariduspoliitikale kuuluvad Elisabethi uurimishuvide hulka inimeste poliitilist käitumist mõjutavad tegurid, vaimne tervis ning marginaliseeritud gruppide kogemused ja kaasamine teadmiste loomisesse.

Psühholoogiaõpingute jooksul Tartu ülikoolis täiendas Elisabeth end ka Ghenti ülikoolis ja Eötvös Lorándi ülikoolis Budapestis. Tal on magistrikraad sotsiaalpsühholoogias Edinburghi ülikoolist, kus ta uuris poliitilist aktivismi ning radikaliseerumisega seotud motivatsioonilisi protsesse. Elisabeth valdab Ri ning tegeleb Praxises nii kvantitatiivsete kui kvalitatiivsete uuringutega.

Enne Praxisega liitumist töötas Elisabeth erinevate Ungari vabaühenduste juures mitteformaalse hariduse ja sotsiaalse kaasatuse teemadega, mis on andnud talle lisaks loomingulistele grupitöö meetoditele ka töötubade ja koolituste disainimise ning läbiviimise kogemuse.