Maailm meie ümber on kiiresti muutumas. Meid ümbritsevad nii väiksemamahulised siseriiklikud arengud kui ka globaalsed megatrendid (nt rahvastiku vananemine, digitaliseerumine ja kliimamuutus). Siinses uuringus analüüsisime, missugust mõju avaldavad need arengud Eesti noortele ja kuidas peab selle kontekstis kohanema noortevaldkond, et noorte vajadustele võimalikult hästi vastata. Uuring on tulevikku vaatav, seades sihiks kaardistada trendide mõjud aastaks 2030.

Uuringu eesmärk oli luua neli noortevaldkonna tulevikustsenaariumit aastaks 2030.

Uuring tugines osaluspõhisel lähenemisel (participatory research), mille keskmes on uuritavast teemast kõige otsesemalt mõjutatud sihtrühmade sügav ja sisuline kaasamine uuringu protsessi. Siinse uuringu sihtrühma ehk noorte sisuliseks kaasamiseks moodustasime projekti alguses noorte töögrupi, mille kõiki viit liiget käsitasime kaasuurijatena. Osaluspõhisus väljendus ka selles, kuidas koostasime tulevikustsenaariumid – koosloome töötoas, nii et stsenaariumite kirjeldused ja pealkirjad sõnastasid analüütikute koostatud raamistikule osalejad (noored, noortega töötavad spetsialistid, teadlased).

Uuringust koorusid välja järgmised Eesti noortevaldkonna tulevikustsenaariumid*:

  • „Eesti utoopia“ (töötajaid piisavalt, väike piirkondlik ebavõrdsus),
  • „Uhhuu-ahhaa“ (töötajaid puudu, väike piirkondlik ebavõrdsus),
  • „Noored sõltuvad õhinapõhisusest“ (töötajaid piisavalt, suur piirkondlik ebavõrdsus),
  • „Nähtamatud noored“ (töötajaid puudu, suur piirkondlik ebavõrdsus).

Uuringu kohaselt on olulisimad riskid Eesti noortele, mis aastaks 2030 realiseeruda võivad:

  • Kvalifitseeritud haridus- ja noortevaldkonna töötajate puuduse süvenemine
  • Piirkondliku ebavõrdsuse süvenemine
  • Noorte poliitikast kaugenemine, polariseerumine, vägivaldne radikaliseerumine
  • Oskuste lõhe intensiivistumine
  • Vaimse tervise probleemide süvenemine

Täpsemalt loe uuringu metoodika ja tulemuste kohta lõpparuandest, mille leiad siinse lehe parempoolsest jaotusest manusena.

* Töötajad = haridus- ja noortevaldkonna töötajad.