Eesti noortel ja noorsootöötajatel on võimalik Euroopa Liidu noorteprogrammide kaudu saada osa erinevatest rahvusvahelistest õpikogemustest. Euroopa Liidu Erasmus+ programmi rahvusvahelised noortevaldkonna projektid pakuvad noortele, nende kogukondadele ja noorsootöötajatele võimalusi oma pädevuste arenguks, noorte ühiskondliku osaluse toetamiseks ning kultuuridevaheliseks õppimiseks. Erasmus+ noortevaldkonna tegevsvõimaluste hulka kuuluvad:

  • noortevahetused,
  • noorsootöötajate õpiränne,
  • noorte osalusprojektid,
  • suuremahulised koostööprojektid ja väikeprojektid.

Lisaks toetatakse noorte kodanikuaktiivsust läbi Euroopa Solidaarsuskorpuse (varem Erasmus+ alla kuulunud Euroopa vabatahtlik teenistus) programmi, mille raames viiake läbi rahvusvahelisi vabatahtliku teenistuse projekte ning ka kohalikke solidaarsusprojekte.

Praxis analüüsib RAY MON ja RAY SOC küsitlusuuringute Eesti andmeid, et hinnata Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi tegevuste tulemuslikkust. See aitab kaasa tõenduspõhisele noortepoliitika kujundamisele ja võimaldab paremini mõista noorte õpirännet ja vabatahtlikku teenistust. Panustame analüüsiga RAY Networki tegevustesse ning selgitame välja, milline on noorteprojektide mõju Eesti osalejatele, organisatsioonidele, kohalikele piirkondadele, kus projektid toimuvad ning rahvusvahelise noorsootöö arengule. Lisaks on eesmärgiks uurida, kuidas toimub rahastatud projektide väljatöötamine ja juhtimine ning milline on noorte ligipääs erinevatele Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi tegevustele.

Uuring valmib 2024. aasta esimeses pooles.