Alguse on saanud EUROSTUDENTi üliõpilaste eluolu uuring!

Mis on EUROSTUDENT?

Seda uuringut viiakse läbi juba kaheksandat korda, sel korral 30 riigis. Eestis kogume koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga infot üliõpilaste heaolu ja eluolu kohta. EUROSTUDENT on aidanud kindlaks teha kõrghariduse murekohad, hinnata kõrghariduspoliitikate tulemuslikkust ning teha otsuseid, mis võtavad arvesse Eesti üliõpilaste olukorda ja vajadusi.

Uuringuga otsime vastuseid mh järgmistele küsimustele:

  • Milline on Eesti tudengite sotsiaal-majanduslik taust ja finantsolukord?
  • Kui palju ja mis põhjustel Eesti tudengid töötavad?
  • Milline on Eesti tudengite vaimne tervis?
  • Kas ja missugust diskrimineerimist on Eesti tudengid õpingute käigus kogenud?
  • Kas Eesti tudengitel on õpingute jaoks piisavalt digioskusi ja digivahendeid?
  • Kuidas on COVID-19 pandeemia Eesti tudengite eluolu ja õpinguid mõjutanud?

Eestis toimub andmekogumine aprillist juunini 2022.

Uuringukutse koos personaalse küsitluslingiga on saadetud pea kõikidele (enam kui 40 000) Eesti tudengitele. Seega, hea üliõpilane, küsitluslingi leiad oma e-postkastist!

Auhinnaloos

Kõigi vahel, kes küsimustiku lõpuni täidavad ja loosimises osaleda soovivad, loosime välja:

  • 50 x 20€ kinkekaarti Laternamatkad.ee’lt,
  • 10 x 20€ kinkekaarti Varrakult,
  • 2 kinkekotti Estravelilt.

Tulemused

Uuringu tulemusel valmib 2022. aasta lõpus Eesti üliõpilaste eluolu analüüsiv aruanne, mis avalikustatakse Praxise veebilehel. Lisaks valmib 2024. aastal Euroopa üliõpilaste eluolu võrdlev rahvusvaheline aruanne, kuhu mõistagi on hõlmatud ka Eestis kogutud andmed.

 

Hea tudeng, ootame Sind osalema!

Kui Sul tekib mõtteid või küsimusi küsimustiku täitmisel, võta minuga julgesti ühendust!

Aitäh osalemast!

 

Sandra Haugas

EUROSTUDENT 8 Eesti uuringu projektijuht

sandra.haugas@praxis.ee

Vaata ka

EUROSTUDENT rahvusvahelise projekti veebilehekülg

EUROSTUDENT VII rahvusvaheline lõpparuanne 

EUROSTUDENT Twitteris 

EUROSTUDENT VII Eesti uuringu lõpparuanne 

EUROSTUDENT VII Eesti uuringu põhisõnumid ja poliitikasoovitused