Hea üliõpilane, mõttekoda Praxis kutsub Sind osalema üle-euroopalises üliõpilaste küsitlusuuringus EUROSTUDENT.

Tee oma hääl kuuldavaks, pühendades 30 minutit selleks, et aidata kaasa Eesti kõrghariduspoliitika arendamisse, mis arvestaks üliõpilaste tegelikku elu-olu. Ankeedis küsitakse Sinu töötamise, õppimis- ja elamistingimuste, majandusliku toimetuleku ning rahvusvahelise mobiilsuse kohta.

Kes ja millal saavad küsitluses osaleda?
Kutse küsitlust täitma said maikuus kõik Eesti üliõpilased (v.a doktorandid), kes sel semestril õpivad mõnes Eesti kõrgkoolis, sealhulgas ka Eestis õppivad välisüliõpilased, kes on omandamas siin tervet kraadi. Uuringu sihtgruppi kuuluvatele üliõpilastele saadeti e-posti teel link veebipõhisele küsimustikule. Kui sa ei ole veel küsimustikku täitma asunud, siis vaata oma e-postkasti, kust leiad uuringu lingi ja täpsemad juhtnöörid. Küsitlust saab täita eesti, inglise või vene keeles.

Eesti EUROSTUDENT küsitlus on osa rahvusvahelisest uuringust. Loe uuringu kohta lähemalt siit.

Uuringut teostab mõttekoda Praxis koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.