Aksel Part

Poliitikalabor, Tervis
Analüütik

Aksel Part liitus Praxisega 2022. aasta lõpus. Ta on omandanud bakalaureusekraadi sotsiaalteadustes (BA Politics, Philosophy and Economics, University of Manchester) ning magistrikraadi urbanistikas (MSc Urban Strategies and Design, University of Edinburgh). Tema akadeemiline tegevus on keskendunud peamiselt (avaliku) ruumi ning ühiskondlike struktuuride ja praktikate vastastikustele mõjudele. Seda eelkõige säästva arengu ja liikuvuse ning kohalike kogukondade sidususe kontekstis. Aksel on end täiendanud Müncheni Tehnikaülikooli ja Amsterdami ülikooli suvekoolis kiirete ruumisekkumiste ja nende ühiskondliku mõju alal.

Tööalaselt on Aksel tegelenud säästva liikuvuse strateegiate loomise ning inimeste liikuvuskäitumise suunamisega, mh on ta panustanud Tartu Autovabaduse puiestee korraldamisse ning analüüsinud tartlaste rattakasutuse motivatsioone ja barjääre. Tema viimase aja suurem fookus on olnud laste liikuvuskäitumise suunamisel läbi kiirete ruumisekkumiste koolide ümbruses. Varasemalt on Aksel tegelenud teaduse populariseerimisega, analüüsinud Eesti jäätmekäitlussüsteeme ning panustanud kaasamispraktikate arendamisse Eestis, nt on ta olnud osa Tartu esimese kliimakogu kontseptsiooni väljatöötamisest ja korraldamisest. Aktivismi korras arendab Aksel Tartus kohalikke toidutootmis- ja maheaianduse praktikaid.