Liina Järviste

Sooline võrdsus ja võrdsed võimalused
Analüütik

Liina toetab Praxises soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimalustega seotud uuringute läbi viimist nii oma sisuliste ekspertteadmiste kui ka projektijuhtimise oskustega. Tal on magistrikraad soouuringutes Kesk-Euroopa Ülikoolist Budapestist. Varasemalt on ta töötanud Sotsiaalministeeriumis analüütikuna, kus ta tegeles soolise võrdõiguslikkuse ja sotsiaalse kaasatuse teemadega. Ta on kirjutanud soolise võrdõiguslikkusega seotud hoiakutest, isasid toetavatest poliitikameetmetest, kooselu trendidest jt võrdõiguslikkusega seotud teemadest. Projektijuhtimine ning rahastustaotluste täitmine on saatnud teda läbi terve tööelu. 

Liina huvi üleilmsete keskkonna ja sotsiaalkriisidega süvakohanemise vastu on viinud ta rohujuuretasandile kogukondlikku elu edendama. Tal on tugev teadmistepagas teemadel nagu ökokogukondade arendamine, looduspärane aiapidamine ja kohalik toit.