Katre Pall

Töö- ja sotsiaalelu
Analüütik

Katre liitus Praxisega 2023. aasta suvel. Tal on magistrikraad sotsioloogias Lancasteri Ülikoolist ning sama õppis eelnevalt ka Tartu Ülikoolis. Katrel on pikaajaline töökogemus sotsiaalse kaitse valdkonnas, olles kujundanud sotsiaalministeeriumis 15 aastat sotsiaalkindlustusalast poliitikat ning lisaks panustanud sotsiaalhoolekande ning ohvrite õiguseid ja teenuseid edendavates projektides. Seeläbi on tal helikoptervaade sotsiaalkaitse ülesehitusest Eestis ning teadmised paljude teiste riikide sotsiaalse kaitse süsteemidest. Katre on algatanud ja läbi viinud reforme perehüvitiste, pensionide ja vähenenud töövõimega inimeste toetussüsteemides. Eriti huvitavad teda uued töövormid ja nendega kaasnev sotsiaalne kaitse. Eksperdina on Katre löönud kaasa ka teenuste disainimisel, sh vägivallast loobuda soovijatele ja pikaajalise hoolduse klientidele.

Tal on Eesti esindamise kogemus mitmetest Euroopa Komisjoni töörühmadest. Rahvusvahelise vanemapuhkuste võrgustiku pikaajalise liikmena koostab ta ka iga-aastaselt ülevaateid Eesti vanemapuhkuste arengutest.

Katrel on kõrgtase inglise keeles, algtasemel valdab saksa ja vene keelt. Vabal ajal tegeleb ta jooksmise või muu liikumisviisiga õues või vees, viib trenni ka koera, loeb raamatuid või tegeleb aiandusega.