Enim puudustkannatavate isikute Euroopa abifond (FEAD) on Euroopa Komisjoni poolt loodud selleks, et toetada liikmesriike materiaalse ja/või toiduabi pakkumisel kõige suurema vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse all kannatavatele inimestele. FEAD-i toetus aitab teha esimesed sammud  vaesusest välja saamiseks ning Eestis vahendab sotsiaalministeerium programmi toetusel toiduabi.

Praxis on tegemas ülevaadet fondi tegevusest ajavahemikus 2014-2020, sh hindab fondi tegevuse efektiivsust ja asjakohasust ning analüüsib selle aja jooksul saadud õppetunde, et toetada sarnaste programmide kujundamist tulevikus. Praxise ülesanne on osaleda uuringus Eesti eksperdina ning koguda andmeid fondi rakendamisest ja toiduabi jagamisest Eestis. 

Laiahaardelisemaks andmete kogumi saamiseks viiakse uuringu käigus läbi intervjuud fondi elluviijatega kõikides liikmesriikides. Soov on välja selgitada, mil määral on EL-i toetus aidanud kaasa vaesuse vastu võitlemisele ja sotsiaalse kaasatuse parandamisele erinevates riikides.  

Projekti rahastab Euroopa Komisjon ja seda juhivad Praxise rahvusvahelised partnerid Ecorys (UK) ja 3s (Austria).