Hariduslik ebavõrdsus Eestis 1959-2000: Keskmine õpiaeg ja hariduse Gini koefitsient

Käesoleva uuringu eesmärgiks oli anda hinnang hariduslikule ebavõrdsusele Eestis kogu rahvastiku andmetele tuginedes. Selleks kasutati hariduse Gini koefitsienti, mida on haridusliku ebavõrdsuse hindamiseks seni kasutatud suhteliselt vähe. Uuring lähtus viimase viie rahvaloenduse andmetest (ajavahemikust 1959-2000).

Tulemused osutavad sellele, et hariduslik ebavõrdsus on nimetatud ajavahemikul märgatavalt vähenenud. Kui 1959. aastal oli hariduse Gini koefitsiendi väärtus 0,33, siis 2000. aastal oli see 0,18 (hõlmatud on rahvastik alates 15-ndast eluaastast). Seega on suhtelised erinevused koolis­käidud aastate osas vähenenud peaaegu kaks korda. Paralleel­selt on keskmine õpiaeg märga­tavalt pikenenud – 5,6 aastalt 10,6 aastale. Sellised tulemused on analoogsed teistes riikides toimunud arengutega.

Tulemused

Publikatsioonid:

Hariduslik ebavõrdsus Eestis 1959-2000: keskmine õpiaeg ja hariduse Gini koefitsient Käesoleva uuringu eesmärgiks oli anda hinnang hariduslikule ebavõrdsusele Eestis kogu rahvastiku andmetele tuginedes. Selleks kasutati hariduse Gini koefitsienti, mida on haridusliku ebavõrdsuse hindamiseks seni kasutatud suhteliselt vähe. Uuring lähtus viimase viie rahvaloenduse andmetest (ajavahemikust 1959-2000).
Teostajad:
Alari Paulus
Kestus:
2004 - 2004
Finantseerijad:
Märksõnad:
hariduslik ebavõrdsus, Gini koefitsient, õpiaeg