Praxis avaldas osalustegevusuurimise juhendmaterjali, milles selgitatakse, kuidas teha uuringuid teemast mõjutatud inimestega koos, andes neile võimu kõigis uurimisetappides kaasa rääkida.

Tegemist on esimese eestikeelse osalustegevusuurimist põhjalikumalt käsitleva juhendmaterjaliga, mis on mõeldud kogukonnatöö ja huvikaitsega tegelejatele, teadlastele ja üliõpilastele. Juhend selgitab osalustegevusuurimise põhimõtteid, peamisi etappe, meetodeid ning kuidas osalustegevusuuringuid eetiliselt läbi viia.

Juhendi koostasid Elisabeth Kendrali (Praxis) ja Kerli Valner (Lastekaitse Liit) Mõttekoja Praxis, Eestimaa Looduse Fondi ja Lastekaitse Liidu projekti “Kuulake meid! Osalusuuringud poliitikakujundamises” raames.

Juhend on kättesaadav Praxise kodulehel.

Projekti rahastati Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi Aktiivsete Kodanike Fondist (Active Citizens Fund, ACF).