Aastatel 2022-24 lööb Praxis kaasa MTÜ Kuldne Liiga veetavas strateegilises partnerluses Sotsiaalministeeriumiga, aidates käivitada vanemaealiste esinduskogusid kohalike omavalitsuste juures ning edendada nendevahelist koostööd.

Praxise osalusel lükkame käima vanemaealiste esinduskogusid Kadrina ja Rakvere vallas Lääne-Virumaal, Kastre ja Elva vallas Tartumaal, Muhu vallas Saaremaal ja Rõuge vallas Võrumaal. Esinduskogud on koostööpartneriteks kohalikele omavalitsustele, et aidata tuua vanemaealiste elanike kogemusi, teadmisi, vajadusi ja ettepanekuid paremini kohalikesse otsustusprotsessidesse, puudutagu need avalikke teenuseid või muud eakamatele elanikele olulist. Praxis aitab kaasa koostöövajaduste ja -võimaluste läbimõtlemisele ja käivitamisele. Loe ülevaadet meie ja teiste partnerite osalusel käivitatud ja käivitatavatest esinduskogudest Kuldse Liiga kodulehelt.

Samuti osales Praxis rohkem kui paarikümnest ühingust koosneva vanemaealiste huvikaitse võrgustiku sõnastatud „Vanusesõbraliku Eesti põhimõtete“ koostamisel. Neist põhimõtetest lähtudes lõime 2024. aasta algul vanusesõbralikkuse hindamise tööriista. See on kaheksast alateemast koosnev küsimustik, mille alusel saavad nii eakate kogukonna kui ka avaliku võimu esindajad hinnata, kuivõrd nende linn või vald neile põhimõtetele vastavad. Hindamise järel saavad osapooled kokku leppida väljatulnud teemade prioriteetsuses ning ühises tegevusplaanis olukorra parandamiseks.

2024 kevadel testime hindamistööriista mitmetes omavalitsustes, mille järel valmib juhendmaterjal kõigile, kes sarnast hindamist eakate kogukonna ja kohaliku omavalitsuse koostöö sisukamaks plaanimiseks kasutada soovivad.