Maali Käbin

Tervis
analüütik

Maali töötab alates 2022. aasta suvest Praxises tervise valdkonna analüütikuna. Tal on magistrikraad psühholoogias. Enne Praxisesse tööle asumist töötas ta pea 10 aastat Tervise Arengu Instituudis, kus tema ülesannete hulka kuulus tervisega seotud andmete analüüs, tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi haldamine, paikkonna tervisedenduse tugitegevuste koordineerimine, tervise- ja heaoluprofiilide indikaatorsüsteemi arendamine ning maakondade tervise ja heaolu statistiliste ülevaadete koostamine, pärast seda töötas ta kultuurivaldkonna analüütikuna Statistikaametis. Maali on viinud läbi erinevaid koolitusi, sh lugenud ainekursusi ülikoolides. Ta tunneb end kodus eelkõige kvantitatiivsetes analüüsimeetodites.

Maali on kätt proovinud ka ettevõtluses, tehes analüüse ja uuringuid OÜ Statistikatalu nime all. Võõrkeeltest räägib Maali inglise keelt, vähem ka soome, hispaania ja prantsuse keelt. Vabal ajal meeldib talle tegeleda aianduse ja pärimusmuusikaga.