Valitsemise valvurid jälgivad, kuidas valitsus viib ellu oma lubadusi. Pärast valimisi kipub avalik diskussioon poliitiliste ja ametkondlike valikute üle vaibuma ning otsuste ettevalmistamine jääb kabinetivaikusse –  poliitikute ja ametnike teha. Kodanikuühiskond võtab meedia kõrval järjest aktiivsemat rolli valitsuse partnerina ja kriitikuna. Valitsemise valvurid on poliitiliselt sõltumatud asjatundjad, kes jälgivad valitsuse tegevusprogrammi täitmist ehk riigivalitsemise argipäeva ja annavad hinnanguid selle kohta, kuidas plaanid tegelikkuses täituvad.

Loodud on veebikeskkond Valitsemise valvurid, kus saavad arvamust avaldada kõik huvilised. Nii saab valitsus kasulikku ja mitmekesist tagasisidet,  sealhulgas nii ausat kriitikat kui tunnustust kordaminekutele.

valitsemise valvurid

Miks just valitsuse tegevusprogramm?

Tegevusprogramm koondab poliitilised suunad ning ametnike olulisemad tegevused järgmise nelja aasta jooksul. Koos riigieelarve strateegia ja iga-aastaste riigieelarvetega on see peamine töö-ülesanne, mille valijad on valitsusele andnud. Jälgitavad tegevused on pärit enne riigikogu valimisi antud lubadustest ning koalitsioonileppest.

Mis on valitsemise valvurite ülesanded?

Valvurid ei koosta valitsuse tegevuse aruannet  – see on riigikantselei töö. Valvurite hinnangud käivad selle kohta, kas lubadused on mõistlikult ellu viidud ja eesmärgid saavutatud. Selleks kogutakse infot avalikest allikatest, näiteks riigikogu, valitsuse ja ministeeriumite veebidest, lisaks küsitletakse ametnikke, räägitakse teiste ekspertide ja  kodanikuühendustega.

Mida hindame?

Veebiportaalis saab jälgida 539 valitsuse tegevuse elluviimise seisu. Tegevused on jagatud 18 valdkonnaks ning iga tegevuse juures on valvurite hinnangud, mida pidevalt uuendatakse. Hinnangutes kirjeldatakse tegevuse eesmärki ning seda, millised  on võimalikud viisid, kuidas eesmärki saavutada. Jälgitakse, kas käivitatud tegevused lahendavad tegelikke probleeme ning avaldatakse arvamust, kuidas plaane on õnnestunud teostada.

Valvurid on Andrus Nilk, Arvi Hamburg (TA Energeetikanõukogu); Arengukoostöö Ümarlaud (Evelin Andrespok); Eesti Juristide Liit (Priidu Pärna, Jüri Heinla); Eesti Maaomavalitsuste Liit (Ott Kasuri)Eesti Maavarade Ühing (Ave Märjama); Eesti Patsientide Esindusühing (Kristi Rekand, Anne Veskimeister); Eesti Üliõpilaskondade Liit (Külli Kruuspak); Eestimaa Looduse Fond (Jüri-Ott Salm); EPKK Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda (Roomet Sõrmus); e-Riigi Akadeemia (Liia Hänni); Kadri Koreinik (Tartu Ülikool, Kaitseuuringute Keskus ( Martin Hurt, Kaarel Kaas, Juhan Kivirähk, Erik Männik, Hannes Hanso, Riina Kaljurand); Kaubandus-Tööstuskoda (Mait Palts, Mart Kägu); Keskkonnaõiguse Keskus (Kärt Vaarmari); Korruptsioonivaba Eesti (Asso Prii); Kristina Kallas ja Kristjan Kaldur (Balti Uuringute Instituut); Külaliikumine Kodukant (Kaie Toobal); Lapse Huvikaitse Koda (Merle Ameljushenko); LEADER programm (Aivar Niinemägi); Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon (Andres Valgerist, Margot Ots); Maavarade Ühing, Marko Lõhmus (Kultuurikoja liige); MTÜ Naabrivalve (Tiina Ristmäe); Peep Nemvalts (Tallinna Ülikool); SEI Tallinn (Mari Jüssi, Valdur Lahtvee); Sisekaitseakadeemia (Kert Valdaru); Vabaühenduste Liit EMSL (Urmo Kübar);  jt.