Võrgustikku Valitsemise Valvurid kuuluvate Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika analüütikute sõnul on valitsus tööturu valdkonnas alustanud mitme lubatud tegevusega, kuid siiski on selles vallas ka palju ebaselget.

Analüütikud teatasid ERRi uudisteportaalile, et valitsuse seatud 15 tegevusest tööturu valdkonnas on töös enamik, kuid siiani ei ole veel ühtegi tegevust lõpetatud.

Positiivsena võib analüütikute hinnangul välja tuua, et mitmete oluliste teemadega on hakatud tegelema või on jätkatud senist tööd, et seatud eesmärk täita.

“Näiteks alustati suvel töölepingu seaduse mõju järelhindamisega, milleks telliti kaks uuringut. Valitsuse tegevuskavas on töölepingu seaduse senise mõju analüüsimise eesmärgiks turvalise paindlikkuse suurendamine tööturul,” selgitasid analüütikud.

Samuti jätkatakse tööd tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi ning eri-ja sooduspensionide reformidega – eelmisel aastal võeti vastu riigikontrolöri, riigikontrolli peakontrolöri, õiguskantsleri ja õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipensione reguleerivad seadusaktid.

“Tänavusest aastast tühistati uued ametipensionid ning seoti olemasolevate ametipensionide tõus pensioniindeksiga mitte ametipalgaga. Käesolevast aastast seoti ametipalga asemel pensioniindeksiga ka politseiametnike pension, kuid mõlema reformi valmimine on siiski veninud,” tõdesid analüütikud.

Keskuse analüütikud lisasid, et kuigi valitsus kiitis heaks uue kutseõppeasutuse seaduse eelnõu, mis toob kaasa mitmeid olulisi muudatusi, võib tööturgu silmas pidades miinuspoolelt välja tuua, et senini on ebaselge, milliste tegevustega täidetakse lubadused pöörata enam tähelepanu hariduse ja kutseoskuste tõstmisele, mis võimaldavad inimestel tööturul paremaid tingimusi nõuda.

Samuti on ebaselge, kuidas toetatakse tootlikkuse suurendamisele suunatud töötajate ümber- ja täiendõpet ning ergutatakse ülikoole ja ettevõtjaid täiendkoolituse turul senisest jõulisemalt osalema.

Analüütikute sõnul jätkusid ka probleemid valitsuse ja sotsiaalpartnerite vahel. Mais tühistas riigikogu 2008. aastal valitsuse ja sotsiaalpartnerite vahel kokkulepitud seadusemuudatuse, millega oleks tänavusest aastast laiendatud töötuskindlustushüvitise saajate ringi ka poolte kokkuleppel ning omal soovil lahkujatele.

Lisaks teatati novembris, et planeeritud töötutoetuse tõus jääb siiski väiksemaks kui samuti 2008. aastal valitsuse ja sotsiaalpartnerite poolt kokku lepitud sai, kuna oli vaja leida raha meedikute palgatõusuks.

Alanud aastal võiks valitsus analüütikute arvates jätkata edasist tööd eesmärkidega, mille tähtajad on veninud, kuid mille mõju pikemas perspektiivis on tööturu toimimise jaoks oluline, näiteks tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi reform, ning seada konkreetsed tegevused nende eesmärkide täitmiseks, mille elluviimine hetkel on ebaselge.

Samuti võiks valitsus oluliste ja laiapõhjalise mõjuga otsuste tegemisel ning suhete parandamiseks rohkem arvestada ning kaasata sotsiaalpartnereid.

Poliitikauuringute keskus Praxis kuulub võrgustikku Valitsemise Valvurid. Valitsemise valvurid on poliitiliselt sõltumatud asjatundjad, kes jälgivad veebilehel www.valvurid.ee valitsuse tegevusprogrammi täitmist ehk riigivalitsemise argipäeva.

Allikas: Praxis: valitsuse tööturu valdkonna tegevustes on veel hulk ebaselget, ERR