Erakondade maksupoliitilisi lubadusi uurinud Praxise analüütik Risto Kaarna ütles, et paljud neist on sõnastatud ilma konkreetsete numbriteta või ajaraamistikuta.
“See tekitab olukorra, kus nende lubaduste oodatavat mõju ning nende hilisemat täitmist on raske objektiivselt mõõta,” märkis Kaarna ERR-i valimisportaalis avaldatud analüüsis.

“Enamik erakondi peavad oluliseks üldise maksukoormuse langetamist kui Eesti majanduse elavdamise mõjurit. Valijat aga huvitab, kes kannab suurima maksukoorma – kas ettevõtjad, töötajad või tarbijad, kas jõukamad või madalama palgaga inimesed,” ütles ta.

“Paraku pole see platvormides lõpuni selge. Samuti pole selgelt esile toodud eesmärke, mida ühe või teise maksumuudatusega saavutada tahetakse. Teiseks on paljud maksulubadused jäänud konkreetsete numbriteta. Kolmandaks tekib küsimus, mis ajaks lubatud muudatused maksusüsteemis ellu viiakse,” lisas analüütik.

“Nii madala kui kõrge maksukoormuse korral saab majandus kasvada nii kiiresti kui ka aeglaselt, olulisem on, mida maksurahaga tehakse. Kui riigil jääb maksudest laekuvat tulu vähemaks, siis millistest teenustest või toetustest me ilma jääme? Loodame lahendusi kuulda valimisdebattides,” sõnas Kaarna.

Maksuteemad on analüütiku sõnul kooskõlas erakondade üldisema maailmavaatega. “Kes soovivad maksusüsteemi poolt suuremat ümberjaotust jõukamatelt vaesematele või linnapiirkondadelt maapiirkondadele, võiksid eelistada sotsiaaldemokraate, Keskerakonda või Rahvaliitu,” selgitas ta.

“Kes soovivad kõrgepalgalistele madalamat maksukoormust, kuid kõrgemaid aktsiise, võiksid eelistada Reformierakonda või IRL-i. Kes soovivad maksusüsteemi suuremat rolli majanduse stabiliseerimisel, võiksid valida praeguseid opositsioonierakondi: Keskerakonda, sotsiaaldemokraate, Rahvaliitu või rohelisi,” ütles Kaarna.

“Kes soovivad pigem lihtsamat, eranditeta maksusüsteemi, võiksid eelistada Reformierakonda või IRL-i. Kes soovivad kõrgemat kapitali maksustamist, võiksid eelistada sotsiaaldemokraate, rohelisi või Rahvaliitu,” lisas analüütik.

Kaarna ütles, et kui vaadata erakondade maksulubaduste mõju maksukoormusele nende funktsioonide lõikes, on erinevaid kombinatsioone sama palju kui parteisid.

Tööjõu maksustamist soovivad tema sõnul tõsta rohelised, Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid. Viimased kaks ning Rahvaliit soovivad kõrgepalgaliste maksukoormuse tõusu arvel langetada esmatarbekaupade maksustamist. Reformierakond ning IRL tahavad aga suurendada tarbimise maksustamist ja langetada tööjõumakse.

IRL soovib lisaks vähendada ka kapitali maksustamist, kaotades maamaksu. Kapitali maksustamist soovivad pigem tõsta sotsiaaldemokraadid, Rahvaliit ja rohelised, samas kui Keskerakond ja Reformierakond plaanivad selle jätta muutmata.

Kaarna sõnul on erakondade lähenemised erinevad ka siis, kui vaadata maksulubaduste mõju erinevatele valitsussektori tuludele.

Sotsiaaldemokraatide, Rahvaliidu ja Keskerakonna lubadused vähendaksid riigieelarve tulusid peamiselt tänu käibemaksuerisustele, erisoodustusmaksu vabastustele või tulumaksuvaba miinimumi tõstmisele.

Rahvaliit, Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid tasakaalustaksid seda astmelise tulumaksuga, viimased täiendavalt automaksu kehtestamisega ja ettevõtete kasumite tulumaksu taastamisega ning Eestist väljaminevate kasumite kõrgema maksustamisega.

Samal ajal lubavad need kolm erakonda suurendada kohalike omavalitsuste tulubaasi neile laekuva füüsilise isiku tulumaksu osa tõstmise ning kütuseaktsiisi sihtmärgistamisega.

Reformierakond, sotsiaaldemokraadid, rohelised ja Rahvaliit kavatsevad suurendada sotsiaalkindlustusfondide tulusid läbi tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse loomise. Keskerakond näeb aga ette sotsiaalmaksusoodustusi pikaajalistele töötutele ja laagrites töötavatele lastele.

Reformierakond ja rohelised suurendaksid veidi riigieelarve tulusid, IRL jätaks need samaks. Kõigi kolme puhul on välja toodud alkoholi- ja tubakaaktsiisi tõus, rohelistel täiendavalt finantstehingute maksustamine ning ökoloogilise maksureformi elluviimine.

IRL vähendaks kohalike omavalitsuste tulusid läbi maamaksu kaotamise, Reformierakond nende tulubaasi ei muudaks, rohelised lubaks omavalitsustel teatud vahemikus oma tulumaksubaasi muuta.

Reformierakonna ja IRL-i programmid näevad ette sotsiaalkindlustusfondide tulude vähendamist läbi sotsiaalmaksulae kehtestamise ja töötuskindlustusmaksete vähendamise. Rohelised plaanivad samas sotsiaalmaksubaasi laiendada.

ERR avaldab koostöös Praxisega paralleelselt ETV valisdebattide teemadega erakondade valimislubaduste analüüse. Uus analüüs ilmub igal kolmapäeval kuni valimisteni välja.

Allikas: Praxis: maksulubadused on üldsõnalised, ERR