ERRi täna avatud portaalis hakkavad valimislubaduste täitmist jälgima valitsemise valvurid, kelle tegevust vedava poliitikauuringute keskuse Praxis eksperdi Hille Hinsbergi sõnul ei ole nende eesmärk valitsusele vastanduda, vaid riigiasjades kaasa rääkida.

Hinsberg ütles ERRi raadiouudistele antud intervjuus, et uuest portaalist aadressil valvurid.ee saab info valimislubaduste täitmise kohta kõigile kättesaadavaks ning sellest peaks kasu saama nii poliitikud kui kodanikud.

Mis ajendas valitsemiste valvurite tegevust alustama?

Valitsemise valvurid on alanud juba siis, kui toimusid riigikogu valimised 2011. aasta kevadel. Juba siis oli kodanikuühiskond hästi aktiivne ja vaatas, kuidas käituvad erakonnad ja mida meile välja pakuvad ehk millised on valimislubadused. Kui valimised said läbi ja valitsus kahest koalitsioonipartnerist moodustunud, jätkus mõte vabaühenduste poolt, et tuleks ka järjepidevalt
jälgida, kuidas need lubadused teoks saavad.

Seda me nüüd teemegi valitsemise valvurite kodanikualgatusena ja meie töö tulemus on näha avalikult veebiaadressil www.valvurid.ee, kus igaüks saab jälgida riigiasjade seisu ehk kuidas on valitsus meile kodanikele antud lubadustega seni toime tulnud.

Kuidas see analüüs välja näeb, kas võtate valitsuse tegevusprogrammi ette ja hakkate
punkt punktilt seda nende reaalse tegevusega kõrvutama?

Võtsime aluseks tõesti valitsuse tegevusprogrammi, sest see koondab nii poliitikute lubadused valimiste ajast, kui ka ametnike ettevalmistatud töö nende valdkondadest. Me oleme kokku saanud 536 tegevust, kõik needsamad, mis on ka valitsusel kirjas, ja jälgime kõiki neid läbi nelja aasta kuni uute valimisteni.

Kuidas jälgime – on terve hulk, juba üle 30 kodanikuühenduse, eksperdi või erialaliidu, uuringukeskuse ja mõttekoja, kes oma teemat pidevalt jälgivad. Neil on seda vaja, et oma tööd teha, ja nad on pidevalt kursis sellega, mis toimub ministeeriumites, riigikogus, teistes riigiasutustes. Nüüd on olemas selline koht, kus ka teised huvilised saavad meile teadaolevast infost osa ja anname ka oma hinnangu, mis on seni toimunud ja mis me sellest järeldame. Ehk anname sõltumatu seisukoha praeguste tulemuste kohta ja ütleme ka, mida võiks edasi teha.

Kas teie tegevus on suunatud eelkõige sellele, et valitsust tegutsema panna, või pigem valijatele meeldetuletamiseks, mida poliitikud on neile lubanud?

Tegelikult nii üht kui teist. Loodame anda head tagasisidet valitsusele, olla neile ausaks ja ka kriitiliseks partneriks ja samal ajal jagada infot teiste huvilistega, kes võiksid samuti olla huvitatud mingi oma teema suhtes, olgu see tervishoid, sport, kultuur või välispoliitika.

Kui tihti hakkab portaali uut materjali ilmuma?

Päris iga päev ei muutu ka valitsuses midagi nii olulist, et oleks vaja iga päev arvamust avaldada, aga järjepidevalt hoiame pilku peal ja kuna neid tegevusi on nii palju ja ka eri valdkondi 18, siis kindlasti toimub pidevalt midagi, millele tasub tähelepanu pöörata. Meie avaldame arvamust just nende asjade suhtes, mis on aktuaalsed ja olulised. Selge see, et vabakonda huvitavad eelkõige sellised asjad, millel on eeldatavasti suurem mõju. Üks näide on need demokraatia arendamise sihtasutused, see on ka üks tegevustest valitsuse tegevusprogrammis ja selge, et kodanikuühenduste poolt on siin tähelepanu väga pingeline.

Millised on olnud poliitikute reaktsioonid sellise portaali loomisele?

Praegu ei tea veel. /…/ Ootame põnevusega. Meie poolt on see sõbralik ja sõltumatu kodaniku kui omaniku pilk ja kindlasti ei soovi me olla kriitikud vastanduvas mõttes. Pigem loeme end kommentaatoriteks ja arvustajateks. Valitsemise valvurid ei ole streik ega muul viisil protestiaktsioon, vaid rahulik ja püsiv riigiasjadega kursis olek ja kaasarääkimine.

Allikas: Valitsemise valvurid asuvad valimislubaduste täitmist jälgima, ERR