Poliitikauuringute keskus Praxis pidas negatiivseks, et valitsus on tööturgu puudutavates otsustes eiranud ametiühingute ja tööandjate arvamust.

“Ühe negatiivse nähtusena, mis viimase aasta jooksul valitsuse tegevustest on silma jäänud, tuleb välja tuua probleemid sotsiaalpartnerite kaasamisega tööturu valdkonnas,” märkis Praxis värskes analüüsis.

“Näited on siin töötuskindlustusmakse muutmatajätmine 2012. aastal hoolimata sotsiaalpartnerite ettepaneku­test ja ka töötukassa ja haigekassa reservide liitmine riigieelarvesse, mis viis seisakuni Töötu­kassa nõukogu töös, kuivõrd ametiühingud ja tööandjate esindajad taandusid nõukogu tege­vustest,” kirjutasid analüütikud.

“Praeguseks on küll töötukassa nõukogu töö taastunud, kuid nendest situatsioonidest tuleks õppust võtta edaspidiseks ning arvestada selliste oluliste otsuste tegemisel ka tööturu vald­konnas tähtsate partneritega, nagu selleks on ametiühingute ja tööandjate esindajad,” rõhutas Praxis.

Allikas: Praxis: valitsus peaks kuulama ka ametiühinguid ja tööandjaid, ERR