Võrgustiku Valitsuse Valvurid liikme, Praxise analüütiku Pirjo Turki hinnangul võiks valitsus sel aastal perepoliitika vallas keskenduda peredele suunatud teenuste pakkumisele.

Pirjo Turk selgitas ERRi uudisteportaalile, et tähtsamaid tegevusi, mille valitsuskoalitsioon eelmisel aastal perepoliitika vallas kokku leppis, oli lastetoetuste reform, mis rakendub osaliselt tänavuse aasta juulist.

“Kuigi algselt oli peretoetuste uuendamine valitsuse tegevuskavas seotud selle aasta viimaseks kvartaliks valmiva “Peretoetuste ja teenuste rohelise raamatuga”, otsustati selle lubaduse täitmine kiiremini käsile võtta. See on mõnes mõttes ka mõistetav, arvestades kui palju räägiti 2012. aastal lasterikaste perede ja üksikvanemate vaesusest ja sellest, millised tagajärjed võivad olla puuduse all kannatavatele lastele tulevikus,” rääkis Turk. Teisalt jääb tema sõnul loota, et üpris rutakalt vastu võetud lastetoetuste reformi puhul on arvesse võetud piisavalt paljude erinevate aspektidega ning toetus jõuab tõesti nendeni, kes rohkem abi vajavad.

Samuti võeti eelmisel aastal vastu nn vanemapension, mille kohaselt hakatakse riigieelarvest alates tänavu 1. jaanuarist maksma alates 2013. aastal sündinud lapse eest vanema teise pensionisambasse täiendavat sissemakset. Vahemikus 1980-2012 sündinud laste eest hakatakse maksma vanema pensionile jäädes fikseeritud pensionilisa. “Vanemapension aitab kompenseerida lapsevanema pensioni vähenemise tööturult kõrvalejäämise tõttu. Seega keskenduti eelmisel aastal peamiselt rahalistele toetustele,” märkis analüütik.

Kuivõrd valitsuse tegevuskavas on seatud ka eesmärgiks, et perede aitamisel peab kehtima tasakaalustatud süsteem teenuste pakkumise, universaaltoetuste ja otseste rahaliste toetuste vahel, on Turki hinnangul oluline, et tänavu keskendutaks ka peredele suunatud teenuste pakkumisele. “Erinevad lastega peredele suunatud teenused (lasteaed, pikapäevarühm, huvialaringid, jne) on lisaks lastele olulised ka lapsevanematele, kelle tööturukäitumine sõltub sageli just selliste teenuste kättesaadavusest,” selgitas ta.

Poliitikauuringute keskus Praxis kuulub võrgustikku Valitsemise Valvurid. Valitsemise valvurid on poliitiliselt sõltumatud asjatundjad, kes jälgivad veebilehel www.valvurid.ee valitsuse tegevusprogrammi täitmist ehk riigivalitsemise argipäeva.

Allikas: Ekspert: valitsus peaks keskenduma peredele suunatud teenustele, ERR