PROGRAMMI ÜLESEHITUS

Poliitikakujundamise oskuste programm on üles ehitatud tervikliku programmina, et soovi korral saaks osaleja omandada oskusi integreeritult läbides programmi täies mahus. Kuid osaleja võib oma taustast (varasemad teadmised ja kogemused, ametikohast tulenevad vajadused jne) tulenevalt valida üksikuid mooduleid, et igaüks saaks nendest kokku panna endale sobiva programmi.

Selleks, et osalejad leiaks endale sobiliku koolituse, on programm jagatud neljaks erinevaks mooduliks, mis varieeruvad nii temaatiliselt kui ka raskusastmelt.

SIHTRÜHM

Programmi sihtrühma kuuluvad poliitikakujundajad ja analüütikud keskvalitsuse ametiasutustest ja hallatavatest asutustest, samuti kohalike omavalitsuste ametiasutustest ja vabaühendustest.

AJAKAVA

Koolitusi viiakse läbi kolme järgmise aasta jooksul perioodil 2020-2022.

EELREGISTREERIMINE

II mooduli 3-päevane klassikoolitus „Kaasaegne poliitikakujundamine, kaasamine ja protsessijuhtimine“. Asukoht BCS Koolitus, Tallinn, Landskrone ruum. Registreerimine RTIP kasutajatele ja RTIPi välistele liitujatele.

1. päev: 10. veebruar 2022: sissejuhatus kommunikatsiooni, argumentatsioon ja arutelude juhtimin

2. päev: 17. veebruar 2022: käitumisteaduse rakendamine poliitika kujundamises – nügimine

3. päev: 21. veebruar 2022: disainmõtlemine avalikus sektoris ja poliitika kujundamises

 

NB! Enne eelregistreerumist loe läbi koolitusel osalemise tingimused!

Vastavalt vabariigi valitsuse kehtestatud piirangutele saavad klassikoolitusel osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimesed. Enne koolituse algust peavad kõik vaktsineeritud ja haiguse läbi põdenud inimesed esitama vastava tõendi koos isikut tõendava dokumendiga.
Immuniseerimist, läbipõdemist või negatiivset testi tõendava COVID tõendi saab luua Eesti patsiendiportaalis www.digilugu.ee.

Koolituse kontakt eelregistreerimisega seotud küsimustes on Liis Allmäe (e-post: liis.allmae@praxis.ee; telefon: +372 640 8007).