PROGRAMMI ÜLESEHITUS

Poliitikakujundamise oskuste programm on üles ehitatud tervikliku programmina, et soovi korral saaks osaleja omandada oskusi integreeritult läbides programmi täies mahus. Kuid osaleja võib oma taustast (varasemad teadmised ja kogemused, ametikohast tulenevad vajadused jne) tulenevalt valida üksikuid mooduleid, et igaüks saaks nendest kokku panna endale sobiva programmi.

Selleks, et osalejad leiaks endale sobiliku koolituse, on programm poolt jagatud neljaks erinevaks mooduliks, mis varieeruvad nii temaatiliselt kui ka raskusastmelt.

SIHTRÜHM

Programmi sihtrühma kuuluvad poliitikakujundajad ja analüütikud keskvalitsuse ametiasutustest ja hallatavatest asutustest, samuti kohalike omavalitsuste ametiasutustest ja vabaühendustest.

AJAKAVA

Koolitusi viiakse läbi kolme järgmise aasta jooksul perioodil 2020-2022.

EELREGISTREERIMINE

Alanud on eelregistreerimine koolitusele „Poliitikakujundamise baaskompetentsid“. Koolitused toimuvad e-õppena ning on jagatud neljale päevale.

NB! Enne eelregistreerumist loe läbi koolitusel osalemise tingimused!

Koolitused toimuvad järgmiselt.

  • Poliitikakujundamise baaskompetentsid – 23. ja 24. september, 25. september ja 2. oktoober 2020
  • Poliitikakujundamise baaskompetentsid – 14. ja 15. oktoober, 16. oktoober ja 23. oktoober 2020

1) Osalejad, kelle asutused kasutavad riigitöötaja iseteenindusportaali, saavad end eelregistreerida sisse logides oma kasutajanimega SIIT otsides ülesse vastava koolituse.

2) Osalejad, kel pole riigitöötaja iseteenindusportaali kasutajat, saavad eelregistreerida järgmistel linkidel:

  • Poliitikakujundamise baaskompetentsid- 23. ja 24. september, 25. september ja 2. oktoober – eelregistreeru SIIN;
  • Poliitikakujundmise baaskompetentsid – 14. ja 15. oktoober, 16. oktoober ja 23. oktoober – eelregistreeru SIIN.

Koolituse kontakt eelregistreerimisega seotud küsimustes on Riigi Tugiteenuste Keskusest Maria Linde (e-post: maria.linde@rtk.ee; telefon: +372 663 1439).

Kontakt muudes koolitusprogrammiga seotud küsimustes on Praxisest Reelika Ermel (e-post: reelika.ermel@praxis.ee; telefon: +372 640 8007)