Praxis, SiLab ja Speaksmart kutsuvad avaliku sektori ja vabakonna poliitikakujundajaid arendama oma kaasamisvõimeid ja analüüsioskusi.

Tasuta koolitustel on osalema oodatud kõik riigi ja kohaliku tasandi ametnikud, töötajad ja vabaühenduste esindajad, kes tegelevad poliitikate kujundamise, kaasamise ja mõjude hindamisega.

Programm koosneb kolmest 2-3päevasest moodulist, mille võib läbida ükshaaval või järjest, sest teemadega minnakse üha enam süvitsi. Päevad koosnevad loengutest, praktilistest kogemus- ja tegevusõppest, koostööst ja kogemustejagamisest.

Esimeses moodulis saab mitmekülgse ülevaate nii poliitikakujundamise olemusest ja protsessist (sh etappidest), trendidest ja avatud valitsemisest ning mõju hindamise põhimõtetest ehk milliste meetoditega tõsta poliitika kvaliteeti, tulemuslikkust ning tagada otsuste legitiimsus.

Teises moodulis saab juba põhjalikumad teadmised kaasaegsetest poliitikakujundamise võimalustest, oskused mõjude hindamise ja koosloomeliste protsesside ülesehitamiseks ning juhtimiseks, et ise protsesse juhtida, ühiseid seisukohti luua, argumenteerida, kuulata ja veenda. Eraldi päev keskendub käitumisteaduslikule poliitikakujundamisele.

Kolmas moodul selgitab igakülgselt mõjude hindamise rolli, olemust ja konkreetseid käitumusliku ja sotsiaalmajandusliku mõju hindamise ja andmekogumise meetodeid, enamlevinuid tutvustades ja õpetades jõukohasemaid ise kasutama.

Koolitajateks on Praxisest Jane Ester, Sandra Haugas, Mariliis Öeren ja Alari Rammo; Sotsiaalse Innovatsiooni Laborist Rasmus Pedanik ning Speaksmartist Sigrid Solnik.

Koolitus on Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse „Inimressursi koolitus ja arendamine” raames mooduli läbinuile tasuta, loobujaile kehtib katkestamistasu.

Eelregistreerumine toimub riigitöötajale www.riigitootaja.ee ja teistele https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/kesksed_koolitused. 2023 sügisel toimuvad kõik moodulid, järgmised aastad sõltuvad eelarvest.