PROGRAMMI ÜLESEHITUS

Poliitikakujundamise oskuste programm on üles ehitatud tervikliku programmina, et soovi korral saaks osaleja omandada oskusi integreeritult läbides programmi täies mahus. Kuid osaleja võib oma taustast (varasemad teadmised ja kogemused, ametikohast tulenevad vajadused jne) tulenevalt valida üksikuid mooduleid, et igaüks saaks nendest kokku panna endale sobiva programmi.

Selleks, et osalejad leiaks endale sobiliku koolituse, on programm jagatud neljaks erinevaks mooduliks, mis varieeruvad nii temaatiliselt kui ka raskusastmelt.

SIHTRÜHM

Programmi sihtrühma kuuluvad poliitikakujundajad ja analüütikud keskvalitsuse ametiasutustest ja hallatavatest asutustest, samuti kohalike omavalitsuste ametiasutustest ja vabaühendustest.

AJAKAVA

Koolitused toimuvad ajavahemikus 2020-2022.