PROGRAMMI ÜLESEHITUS

Poliitikakujundamise oskuste programm on üles ehitatud tervikliku programmina, et soovi korral saaks osaleja omandada oskusi integreeritult läbides programmi täies mahus. Kuid osaleja võib oma taustast (varasemad teadmised ja kogemused, ametikohast tulenevad vajadused jne) tulenevalt valida üksikuid mooduleid, et igaüks saaks nendest kokku panna endale sobiva programmi.

Selleks, et osalejad leiaks endale sobiliku koolituse, on programm jagatud neljaks erinevaks mooduliks, mis varieeruvad nii temaatiliselt kui ka raskusastmelt.

SIHTRÜHM

Programmi sihtrühma kuuluvad poliitikakujundajad ja analüütikud keskvalitsuse ametiasutustest ja hallatavatest asutustest, samuti kohalike omavalitsuste ametiasutustest ja vabaühendustest.

AJAKAVA

Koolitused toimuvad ajavahemikus 2020-2022.

 

IV mooduli 1-päevane klassikoolitus “Kvalitatiivsete andmete kogumine ja analüüs”(9:00 – 16:30). Asukoht Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn)  seminariruum Vega.

Registreerise link RTIP kasutajatele . Registreerimse link RTIP-i ligipääsuta osalejatele

  1. päev: 03.11.2022

NB! Enne eelregistreerumist loe läbi koolitusel osalemise tingimused!

 

Koolituse kontakt eelregistreerimisega seotud küsimustes on Kristin Tammeoks (e-post: kristin.tammeoks@praxis.ee telefon: +372 640 8000).