PROGRAMMI ÜLESEHITUS

Poliitikakujundamise oskuste programm on üles ehitatud tervikliku programmina, et soovi korral saaks osaleja omandada oskusi integreeritult läbides programmi täies mahus. Kuid osaleja võib oma taustast (varasemad teadmised ja kogemused, ametikohast tulenevad vajadused jne) tulenevalt valida üksikuid mooduleid, et igaüks saaks nendest kokku panna endale sobiva programmi.

Selleks, et osalejad leiaks endale sobiliku koolituse, on programm jagatud neljaks erinevaks mooduliks, mis varieeruvad nii temaatiliselt kui ka raskusastmelt.

SIHTRÜHM

Programmi sihtrühma kuuluvad poliitikakujundajad ja analüütikud keskvalitsuse ametiasutustest ja hallatavatest asutustest, samuti kohalike omavalitsuste ametiasutustest ja vabaühendustest.

AJAKAVA

Koolitused toimuvad ajavahemikus 2020-2022.

15.09 ja 22.09.2022   I moodul „Baaskompetentsid“

I moodul on baaskoolitus ehk poliitikakujundamise (policy, policy-making) osapoolte põhiteadmiste ja -oskuste arendamise õppemoodul.

Registreerumine ei ole veel alanud.

 

28.09., 05.10 ja 12.10.2022  II moodul „Kaasaegne poliitikakujundamine, kaasamine ja protsessijuhtimine“

II mooduli mõte on anda osalejatele edasijõudnute tasemel mõju hindamise ja kaasamise protsessi ohjamise oskused. II moodul keskendub eri kaasamise ja poliitikakujundamise protsessiohje meetodite tutvustamisele ja harjutamisele ning meetodite kasutamiseks vajalike teadmiste edasiandmisele.  

Registreerumine ei ole veel alanud.

20.10.2022    IV moodul „Kvalitatiivsete andmete kogumine ja analüüs“

Moodulis anname kahe päevaga osalejale sissejuhatuse mõjude hindamise meetodite vahel valiku tegemiseks ja tulemuste tõlgendamiseks ning oskuse siduda hinnatud mõjud ühtsesse raamistikku, et toetada poliitikavalikute vahel otsustamist. 

Registreerumine ei ole veel alanud.

 

Koolituse kontakt eelregistreerimisega seotud küsimustes on Kristin Tammeoks (e-post: kristin.tammeoks@praxis.ee telefon: +372 640 8000).