Sten Anspal, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR