EUROSTUDENT_VI_logo

Eesti osaleb 2016. aastal üle-euroopalises üliõpilaste küsitlusuuringus EUROSTUDENT, mida viiakse ellu juba kuuendat korda. Maikuu jooksul saavad Eesti üliõpilased anda oma panuse, vastates ankeedis nende eluolu, ajakasutuse, mobiilsuse, sissetulekute ja toetuste kohta ning seeläbi rääkida kaasa Eesti kõrghariduspoliitika kujundamises.

Küsitlusuuring hõlmab kõiki Eesti kõrgkoole, kuid uuringu veebiküsitluse link saadetakse maikuu jooksul vaid nendele üliõpilastele, kes juhuslikkuse alusel valimisse sattusid. Ankeeti on võimalik täita eesti, vene ja inglise keeles.Vastajate seas loositakse välja iPad või iPhone.

Uuringut teostab SA Poliitikauuringute Keskus Praxis koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.


  • Milliseid teemasid küsitluses käsitletakse?

Küsitluse küsimused katavad selliseid teemasid, nagu praegused õpingud kõrgkoolis, varasem haridustee, edasised õppimisplaanid, elu-olu, sissetulekud ja kulutused, töötamine ja ajakasutus ning rahvusvaheline mobiilsus.

  • Miks on oluline osaleda?

Mida rohkem üliõpilasi uuringus osaleb, seda parema ja põhjalikuma ülevaate saame üliõpilaste olukorrast Eestis! Põhjalik ülevaade võimaldab meil teha põhjendatud ettepanekuid ja soovitusi üliõpilaste olukorra ja kõrghariduspoliitika täiustamiseks Eestis.

  • Kui kaua küsimustiku täitmine aega võtab?

Küsimustiku täitmise aeg oleneb Sinu olukorrast; see võib võtta 20 kuni 40 minutit. Sa võid alati vastamises pausi teha ja vastused salvestada ning hiljem tagasi pöörduda küsimustikku täitma.

Küsitlust saab täita nii arvuti, tahvelarvuti kui ka nutitelefoniga.

  • Kes saavad küsitluses osaleda?

Küsitluses palutakse osalema üliõpilasi igas vanuses, kõrgkoolis, õppekaval ja õppeastmel, kes sel semestril õpivad mõnes Eesti kõrgkoolis, sealhulgas ka Eestis õppivad välisüliõpilased, kes on omandamas siin tervet kraadi.

Üle Euroopa osaleb samas EUROSTUDENT uuringus üliõpilasi kokku 29-st erinevast riigist. Eelmisel korral osales uuringus kokku üle 210 000 üliõpilase üle Euroopa!

  • Kuidas ja millal üliõpilastega ühendust võetakse?

Uuringu valimisse juhuvalimi teel sattuvatele üliõpilastele saadetakse e-posti teel link veebipõhisele küsimustikule 2016.aasta maikuu jooksul. Lingi saatjaks on kõrgkool, kus üliõpilane õpib või uuringu teostaja, Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Küsitlust saab täita eesti, inglise või vene keeles.

  • Mis saab küsitluses kogutud andmetega pärast edasi?

Küsitluses kogutud andmed on anonüümsed ja neid käsitletakse konfidentsiaalsena. Üliõpilaste antud vastuseid ei seostata mitte kusagil ühegi konkreetse inimesega ei uuringu teostajate ega ka kõrgkooli või Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.

Peale kogutud andmete analüüsimist koostatakse rahvusvaheline uuringuaruanne, milles võrreldakse kõikide uuringus osalenud 29 riigi üliõpilaste vastuseid – see avaldatakse 2018.aasta kevadel. Lisaks koostatakse eraldi ka Eesti üliõpilaste olukorda käsitlev analüüs, mis valmib 2017.aasta sügisel.

EUROSTUDENT VI_FB banner1

Vaata ka

EUROSTUDENT veebilehekülg

EUROSTUDENT V lõpparuanne

EUROSTUDENT Twitteris

EUROSTUDENT V Eesti uuringu lõpparuanne (teostas RAKE)