Vabaühenduste Liidu EMSL ja Praxise koostöös on koostatud ühendustele abimaterjalid – ülevaated vabaühenduste tegevust mõjutavatest tulevikutrendidest, mis sisaldavad ka praktilisi tööriistu ja tegutsemissoovitusi oma organisatsiooni tegevuskeskkonna analüüsimiseks.

2015. aasta sügisel toimuva 4 koolituse kaudu nõustatakse ning toetatakse vabaühendusi oma organisatsiooni arendamisel ja tegevuste plaanimisel. Koolitused toimuvad loodud materjalide alusel, hõlmates nelja teemaderingi:

  • rahastamise mitmekesisus;
  • tõrjutud ja haavatavate sihtrühmade kaasamine;
  • ühenduste koostöövormid;
  • infoühiskonna mõju ühenduste tegevusele.

Koolituste sihtrühma kuuluvad peamiselt ühendused, kes ei ole eelnevalt osalenud tulevikugrupi raportite aruteludes -ja infoseminaridel, ega saanud sel teemal põhjalikumat nõustamist. Peale koolitust pakume osalenutele individuaalset järelnõustamist, mis võimaldab omandatud teadmisi ühenduste igapäevasesse praktikasse rakendada.

Koolitused ja neile järgnev nõustamine on suunatud sellele, et osalevad vabaühendused saaksid:

  • kogutud info ja soovituste põhjal paremini oma tegevuse planeerimisel riske ette näha, neid ennetada ja võimalusi kasutada;
  • töötada välja ja rakendada uusi ja paremaid tegevuspraktikaid, et suurendada ühenduse tulemuslikkust ja mõju;
  • kaasata uusi sihtrühmi ühenduste huvikaitse- ja arendustegevustesse.