Praxise Mõttehommikud on poliitikaseminaride sari, mis on suunatud erinevatele sihtrühmadele, eesmärgiga pakkuda fokusseeritud vormis võimalust osaleda ühiskonna tulevikuvisiooni kujundamisel ideede varases faasis. Mõttehomikuteks valitakse välja huvitavad ja aktuaalsed ühiskondlikud probleemid ning seminaride üheks eesmärgiks on tuua avalikku arutellu rohkem erinevaid vaatepunkte, teadmistepõhisust ja argumente.

Mõttehommikutel tutvustatakse üldjuhul värskelt valminud ning veel avaldamata poliitikaanalüüse või uuringu esmaseid tulemusi, arutletakse olulisemate järelduste üle ning kujundatakse soovitusi poliitikate arendamiseks. Mõttehommiku põhiväärtuseks on oluliste otsustuskohtade üle toimuv modereeritud arutelu, milles osalevad antud teemaga seotud erinevad osapooled: valdkonna eksperdid, siht- ja sidusrühmade esindajad, kodanikuühiskonna- ja ettevõtlusorganisatsioonid, poliitikakujundajad.

Üritustesai mõttehommik on patenteeritud kaubamärk.

Praxise seni toimunud Mõttehommikute kokkuvõtted ja ülevaated leiate siit!

Diskussioonid jätkuvad blogis mottehommik.praxis.ee