Jane Matt käis 21. mail Harjumaa valdade vahelise sotsiaalse turvalisuse foorumil rääkimas vanemaelaiste kaasatusest ühiskonnaellu. Ta märkis, et kuigi aktiivsena vananemisega seoses leiab Eestist mitmeid häid näiteid ja organisatsioone, kes seda soodustavad, siis üldpilt siiski väga rõõmustav ei ole.

Eestis on vanemaealiste ühiskondlik aktiivsus Euroopas üks madalaim ja muret teevad ka mitmed muud näitajad – ennekõike madal sissetulek, mis sunnib vanemaealisi töötama aga ka madal füüsiline turvatunne, tervishoiteenuste kättesaadavus ja madal oodatav eluiga. Oluline on, et igal inimesel oleks ka vanemas eas võimetele vastav roll ning vastutus, sest nii on nad füüsiliselt ja majanduslikult iseseisvamad, õnnelikumad, tervemad.

jane foorumil

Jane uurib vanemaealiste ühiskondlikku aktiivsust rahvusvahelise projekti “Mobilising the potential of active ageing in Europe” raames. Ettekande slaididega saab tutvud siin.