2012. aasta aprillikuu lõpus valmis kommunikatsioonistrateegia plaan organiseeritud vabatahtliku tegevuse kohta Eestis.

Projekti tulemusena peab kommunikatsioonistrateegia elluviimine toimuma läbi vabaühenduste, ärisektori, avaliku sektori ja kodanikualgatuste tugistruktuuride koostöös. Konkreetsemad rakendajad on:

 • Siseministeerium ja avalik sektor
 • Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL)
 • Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus (VTA)
 • Maakondlikud arenduskeskused (MAK)
 • Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
 • Ettevõtjate katusorganisatsioonid ja erialaliidud
 • Noorteorganisatioonid

“Ei vabatahtlikud ise, vabatahtlikke kaasavad ühendused ega ka ettevõtted teadvusta tänasel päeval täielikult vabatahtlikuna tegutsemise mõjusid inimesele, ühiskonnale ja ettevõtete tegevusele ega oska seetõttu neid piisavalt tulemuslikult kommunikeerida ega rakendada.” – Maiu Uus

 vabatahtlike kaasamine organisatsiooni

Kommunikatsioonistrateegia elluviimiseks on arendatud soovitused eelnimetatud organisatsioonidele. Vastavalt välja töötatud tegevustele 2012-2014 aastal on valikuliselt soovitused järgnevad:

 • Vabatahtlike mess vabaühenduste ja potentsiaalsete vabatahtlike kokkuviimiseks ja vabatahtliku tegevuse üldiseks propageerimiseks.
 • Vabatahtlikkuse meediakampaania vabatahtliku tegevuse propageerimiseks meedias, üldiste reklaamide tootmine aastaringseks kasutamiseks.
 • Vabaühenduste avatud uste päevad potentsiaalsetele vabatahtlikele võimaluse pakkumiseks vabaühenduste võimalustega tutvumiseks ja nendega liitumiseks.
 • Vabatahtlike Väravast keskse infoportaali kujundamine, selle sisu loomine ja uuendamine koos vabaühendustega.
 • Vabatahtlike passi edasiarendus veebis koos mobiilirakendusega.
 • Vabatahtlike, vabaühenduste ja ettevõtete võrgustamise üritused ja messid.
 • Juhendmaterjal ettevõtetele vabatahtlikkuse soodustamiseks.
 • Vahetusprogramm: vabaühendused ja ettevõtted uute koostöömudelite tekitamiseks kahe sektori vahel.
 • Vabatahtlike koordineerijate koolitus professionaalsete kaasajate võrgustiku tekitamiseks.
 • Juhendmaterjalid kaasamiseks vabaühendustele.
 • Koolitused ja konverents vabatahtlikkuse ja kaasamise teemal vabaühendustele.
 • MAK koolitus ja seminarid vabaühenduste nõustamisvõimekuse suurendamiseks ja ühtsete sõnumite loomiseks.

Monitooring vabatahtliku tegevuse kommunikatsiooni tulemustest ning iga-aastane uuring/aruanne vabatahtliku tegevuse valdkonna arengust.